Hoe ziet jouw (en mijn!) werk eruit over 10 jaar?

Stel jij je wel eens de vraag:

Wat doet een app, robot of drone slimmer, sneller of beter dan ik?

De opmars van robots, apps, drones en 3D printers is niet meer te stuiten, deze trend gaat versnellen en zal de komende 10 jaar voor revoluties op de werkvloer zorgen. Robots veranderen het werk van ons allen, aldus dit krantenartikel.

Van Skitch

Veel uitvoerende, administratieve en controlerende functies zullen verdwijnen. Alleen functies waarbij echt menselijk contact belangrijk is (zoals artsen en docenten) blijven bestaan. Maar ook zij moeten zich aanpassen aan werken met apps, robots en drones.

En dat begint met de vraag die iedere werkende zichzelf echt regelmatig dient te stellen: wat kan een app, robot of drone slimmer, sneller of beter dan ik.

Die vraag geldt natuurlijk ook voor mijzelf. Twee voorbeelden:
• De app Moodmint. Door geregeld dit spelletje te doen geef je je mood een boost en reduceer je stress en negatieve gedachten. Deze spelletjes zijn gebaseerd op diverse goed onderbouwde psychologische technieken. Jammer genoeg alleen voor IPad en IPhone gebruikers. Over Moodmint ben ik heel enthousiast, die kan ik je echt aanraden!
• De app Coach.me. Een app met programma’s voor allerlei onderwerpen, om zelf slechte gewoontes aan te pakken, gezonder te gaan leven, etc. Je kunt vragen stellen aan lotgenoten en hebt toegang tot een persoonlijke online coach. Deze app ben ik nu aan het uitproberen. Ik wil graag ontdekken wat ik er van kan leren en wat dit kan betekenen voor mijn cliënten en mijn werk.

Werk dat blijft bestaan vereist creativiteit en persoonlijk leiderschap.

Deze vaardigheden zijn nodig om je beroep, je werk, te kunnen heruitvinden. Om kansen te zien, veranderingen aan te gaan, werk en samenwerkingsverbanden anders te gaan organiseren. En om zin in je werk te houden.

Je kunt anticiperen op alle veranderingen door je:
• verantwoordelijkheid te nemen
• te verdiepen in de mogelijkheden en kansen van deze ontwikkelingen
• leervermogen aan te spreken
• talenten te ontwikkelen
• creatieve vaardigheden te vergroten
• vaardigheden op gebied van organiseren en samenwerken te optimaliseren.

En denk je dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen?

Lees dan het boekje “Wie heeft mijn kaas gepikt?” van Kenneth Blanchard en Spencer Johnson. Een verhaal over muizen in een kaaspakhuis; over je aanpassen aan veranderende situaties.
Samenvatting (via Bol.com) : Veranderingen gaan snel tegenwoordig, en komen vaak onverwacht. Hoe speelt u daarop in? Ziet u veranderingen als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd?
Alle vier de personages in ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ worden geconfronteerd met snelle veranderingen, alle vier reageren zij anders als hun kaas plotseling op is.
‘Kaas’ is in dit geval de metafoor voor wat we in het leven nastreven: een interessante baan, een warme relatie, geld, bezit, gezondheid en spiritueel evenwicht.
Hebben we onze ‘kaas’ gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de voorraad kaas is niet onuitputtelijk. Een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe en zekerheden ontvallen ons. Johnson en Blanchard gaan in op de angst die veranderingen veroorzaken, laten zien hoe u die met succes overwint, en hoe u uit veranderingen nieuwe kansen schept, zowel zakelijk als privé.

Meer weten over het ontwikkelen van jouw persoonlijke leiderschap? Maak een afspraak

Tevredenheid gemeten

Het hart van het programma Op zoek naar je eigen rode draad is ZKM, de Zelfkonfrontatiemethode. Een wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek. Dat helpt om terugkerende patronen in je eigen levensverhaal op te sporen en te veranderen.

Conclusie: Algehele tevredenheid van de ZKM cliënten over het ZKM traject is een 8,7.

Enkele andere opmerkelijke conclusies:

  • Evenals in andere onderzoeken is ook hier een sterk verband gevonden tussen de relatie met de coach, Persoonlijke ontwikkeling en het Ervaren effect. Cliënten geven daarmee aan dat de sterke kant van de ZKM methode uitgedrukt is in de gedragingen van de ZKM coach. Het betreft vooral gedrag als: uitnodigend, volgend, goed luisterend en in contact.
  •  Het gevonden resultaat dat de variabele Ervaren Effect de grootste bijdrage levert aan de tevredenheid en niet de relatie met de coach, is een opmerkelijk resultaat dat afwijkt van resultaten die Prof de Haan (zie o.a. Relationele Coaching – Erik de Haan) rapporteert.
  • Cliënten die werken in een ZKM proces worden in gesprek gebracht met zichzelf.  Zij bouwen een langdurende relatie op met zichzelf.
  • Ook de vinding  dat de vraag “Ik heb door het ZKM traject ontdekt wat ik zelf kan doen om iets te veranderen” het meeste bijdraagt aan het Effect, wijst op het hart van de ZKM methode.
  • Men zou kunnen zeggen dat  in het ZKM proces een werkzame element is voor de persoonlijke ontwikkeling, dat de cliënt een relatie opbouwt met zichzelf, meer dan met de ZKM begeleider.

Kijk, daarom werk ik nou zo graag met het ZKM Zelfonderzoek. Zodat jij verder kunt met jezelf, na afloop van het programma Op zoek naar je eigen rode draad.

Ik ben geregistreerd ZKM consultant en lid van de beroepsvereniging voor ZKM. Bovenstaande conclusies komen uit het onderzoek dat de  ZKM vereniging in 2013 – 2104  heeft gedaan onder 106 cliënten die toen een ZKM traject doorliepen.  Er werden vooraf en na afloop van het ZKM Zelfonderzoek vragenlijsten over Levenstevredenheid en Zelfbeeld ingevuld door de cliënten.

Neem contact met mij op als je meer wilt weten over dit onderzoek. Ja, ik wil meer weten!