Veel positieve ervaringen met deze coachingsprgramma's

Referenties

Kwaliteit gemeten.

Ik werk mee aan het ZKM-kwaliteitssysteem: cliënten nodig ik uit om een vragenlijst in te vullen, vooraf en na afloop van het ZKM Zelfonderzoek en coachingstraject.

Onlangs ontving ik een rapportage over de periode 2012 – najaar 2018 met een samenvatting van de resultaten.

Vragen over “Tevredenheid in je leven”:

 • Als ik mijn leven over zou kunnen doen, zou ik bijna niets veranderen.
 • Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen, die ik wens in het leven, gekregen.
 • Ik ben tevreden met het leven.
 • De omstandigheden van mijn leven zijn top/super.
 • Over het algemeen is mijn leven dicht bij mijn ideaal.

Cliënten die een ZKM Zelfonderzoek hebben gedaan scoren vooraf een 3,9. Na afloop is het een 4.3.  Na een jaar krijgt een cliënt opnieuw een vragenlijst en dan is het gemiddelde nog steeds 4.3!  Dat is een duurzaam resultaat!

Vragen over “Hoe je tegen jezelf aankijkt

 • Ik ben in staat om dingen net zo goed te doen als de meeste andere mensen.
 • Ik heb een positieve houding ten opzichte van mijzelf.
 • Ik heb het gevoel dat ik een mens van waarde ben, ten minste op een gelijk niveau met anderen.
 • Ik voel dat ik een aantal goede kwaliteiten heb.
 • Over het geheel genomen ben ik tevreden met mezelf.

Gemiddeld scoren cliënten voordat ze een ZKM Zelfonderzoek gaan doen een 4.4 (op schaal van 6) op deze vragen.  Na afloop van het ZKM Zelfonderzoek geven ze gemiddeld 5.2 (op schaal van 6) op deze vragen!

Als coach scoor ik gemiddeld 5.5 op een schaal van 6 op vragen als:

 • Ik voel mij gehoord en begrepen door mijn coach.
 • Bij mijn coach durf ik mij kwetsbaar op te stellen.
 • Mijn coach straalt vertrouwen in mij uit.
 • Ik ervaar mijn coach als tactvol in het stellen van vragen.
 • Mijn coach stelt mij vragen die uitnodigen tot nadenken en reflectie.
 • Mijn coach is, ook als het moeilijk wordt, instaat in contact met mij te blijven.
 • Mijn coach draagt ertoe bij dat mijn weerstand om mijzelf te veranderen vermindert.
 • Mijn coach ervaar ik als oprecht in de manier waarop hij/zij op mij reageert.
 • Er wordt goed naar mij geluisterd.

Op verschillende pagina’s tref je referenties aan. Hier vind je ze nogmaals en ook aangevuld met nieuwe referenties!

Gratis e-book ontvangen? Klik hier!

Onlangs coachte ik een collega-coach. Dit was haar feedback:

“Dank nogmaals voor de 3 zeer verschillende sessies. De gesprekken hebben me vooral erg geholpen in het labiel evenwicht houden in de tijd: een doel/ ideaal voor ogen houden en door blijven streven, ook als er tegenslag is in het verwerkelijken ervan. Of als de weg er naar toe zich anders ontvouwt dan gedacht.

Leuk om ook even in je toko mee te mogen kijken, terwijl ik me ondertussen open begeleid voelde in mijn eigen proces. Je hebt op een hele vrije en natuurlijke manier een rijk arsenaal aan instrumenten ter beschikking. Mooi hoor!”

In het evaluatie programma van de ZKM vereniging wordt de coachee gevraagd naar zijn / haar ervaringen met en resultaten  van het coaching traject. Dit schreven mijn cliënten:

R., man, teamleider, na een coaching traject in verband met burn-out:

Wat heeft ZKM en aanvullende coaching je gebracht, wat is er veranderd in je denken en handelen?

Rust in mijn hoofd, beter zicht op wie ik ben en wat ik wil. Dit weet ik te vertalen in mijn handelen. Ik heb meer focus en zelfvertrouwen/ stevigheid. Ik neem mezelf nu serieus. Al mijn doelen heb ik bereikt!

ZKM heeft aanmerkelijk bijgedragen aan mijn inzicht in mijn competenties, kwaliteiten, valkuilen, patronen, strategieën en mogelijkheden voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling

Over de coach:

Rust, aardig, inzicht gevend. Kern van verandering aangeven, veilig. Ik ben erg tevreden over haar.

B., vrouw, moeder, professional en leidinggevende:

Wat heeft ZKM en aanvullende coaching je gebracht, wat is er veranderd in je denken en handelen?

De lat niet te hoog leggen en nog meer relativeren. Mijn rollen op het werk en ook mijn rol als moeder zijn ruimschoots aan de orde geweest. Mijn kwaliteiten mogen er zijn (deze  negeerde ik), mijn valkuil is dat ik de lat te hoog leg. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn functioneren in werk en privé. Mijn gevoel en verstand zijn nu meer in balans. Mijn doelstelling is ruimschoots behaald. Ik leg nu de focus op het verder ontwikkelen van mijn zelfwaardering en mijn zelfvertrouwen.

Over de coach:

De rustige wijze waarop behoorlijk heftige onderwerpen ter sprake werden gebracht.

A., vrouw, professional, hulpverlener:

Wat heeft ZKM en aanvullende coaching je gebracht, wat is er veranderd in je denken en handelen?

Veel bewustwording, o.a. van mijn sterke kanten. Daar leg ik nu meer focus op, i.p.v. de zwakke kanten uit te vergroten. Mild zijn voor mezelf, minder oordelend, dat leerde ik! Ik ben mij bewust geworden van mijn perfectionisme dat in veel doorwerkt. Bijsturen van gedachten, beter begrenzen, rust zoeken, dat doe ik nu. Daardoor vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit.

Over de coach:

Begripvol, aansluiten bij waar jij staat, spiegelen, inzicht verschaffen in patronen en gevolgen daarvan. Geduldig, tijd nemen. Kennisoverdracht.

T., vrouw, professional:

Wat heeft ZKM en aanvullende coaching je gebracht, wat is er veranderd in je denken en handelen?

Vrijheid in doen en laten, dat heeft dit traject mij gebracht. Ik sta relaxter in het leven. Ik kan mij openstellen, zonder dat ik het idee heb dat ik dan de controle kwijt ben. Door dit openstellen ben ik toegankelijker voor anderen geworden. Ik verbaas me erover dat in korte tijd zo’n grote verandering in mij plaatsvond! ZKM is voor mij een opeenstapeling van ontdekking en benoemen van mijn kwaliteiten, valkuilen, patronen, competenties, strategieën en ontwikkelpunten voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik kan nu zeggen waar ik goed in ben, ik weet mijn valkuil en ik kan er mee omgaan. Het is goed zoals het is.

Over de coach:

De warmte en hartelijkheid. Duidelijkheid en helder. Door de “notulen” van de gesprekken kan ik teruglezen wat er gezegd is. Ik heb me erg prettig gevoeld.

 

Reactie van coachee op de pagina Jannie Hoegen:

“En verder moest ik lachen om je foto in het weiland. Ik ken je als dame die stevig met twee voeten op de grond staat. En hier heel verrassend even niet.”

 

Referenties Programma Op zoek naar je eigen rode draad

“Dag Jannie,

Eind 2007 / begin 2008 heb ik een aantal intensieve gesprekken met je gevoerd. De ZKM zelf kennismaking methode heeft me een zinnetje opgeleverd. Joan, je bent het waard naar je eigen gevoel te luisteren. Ik heb wel even nagedacht over de betekenis van het zinnetje. Het heeft me de omslag gegeven om iets aan de 25 overtollige kilo’s te doen. Te gaan hardlopen en me beter in mijn vel te voelen. Scheiding verwerkt, nieuwe liefde van mijn leven ontmoet, waar ik ook al weer 7 jaar mee samenwoon (en nog elke dag heerlijk). Je coaching heeft me veel gebracht.”

Dit schreef Joan, senior beleidsmedewerker bij Provincie Flevoland (nu 50 jaar) mij onlangs, (september 2015) nadat hij kennis  had genomen van  mijn nieuwe website. Mooi om te lezen dat zo’n Zelfonderzoek (nu onderdeel van het programma Op zoek naar je eigen rode draad) zo’n impuls heeft gegeven aan het leven van iemand. En zo te lezen plukt hij er nog steeds de vruchten van!

 

“In 2010
De aanleiding voor de coaching was niet specifiek, maar meer een combinatie van factoren.
De belangrijkste was volgens mij wel ; de onrust in mijn hoofd hoe nu verder met mijn carrière.
Werkzaam bij de gemeente Lelystad als coördinator van de landmeters. 48 jaar en hoe ga ik nu verder?
Mijn eigen gedachtes/twijfels, ga ik voor een leidinggevende functie, kan/wil ik dat wel?

Nu, in 2015
Nog steeds de zelfde functie bij de gemeente. Maar ook als ZZP-er een eigen bedrijfje op gestart. Geweldig!!! HandyHenk
Mijn digitaal visitekaartje: http://www.handyhenk.nl
Jannie:
Zonder jouw coaching had ik dit nooit zo gedaan. Zeker bij het maken van mijn eigen site, heb ik heel veel van wat ik bij de coaching ik ontdekt heb gebruikt. Maar ook gewoon dagelijks, heb ik heel veel aan de coaching gehad. Ik sta gewoon veel zelfbewuster in het leven, het heeft mij enorm verrijkt.”

 

“Het coachingstraject, waaronder het Programma Op zoek naar je eigen rode draad (ZKM Zelfonderzoek), gaf inzicht in dingen die me kracht en energie geven enerzijds en dingen die me kracht en energie kosten anderzijds. Ik had het idee dat als ik maar hard, harder en nog harder ging werken, dat het dan wel goed zou komen. Inmiddels is me duidelijk dat het niet zo werkt, eerder andersom. Het coachingstraject heeft me geholpen dat ik hierbij zelf mijn grenzen moet aangeven, voor mezelf, maar ook richting anderen. Hoewel het me moeite kost, gaat dit steeds beter. Inmiddels is de balans werk/privé veel meer in evenwicht. Het coachingstraject heeft me tot slot geleerd minder de aandacht uit te laten gaan naar wat niet goed gaat en meer naar dingen die wel goed gaan. Dit zowel voor werk als privé. Jannie was hierbij voor mij een zeer prettige coach bij wie ik me op mijn gemak voelde. Jannie gaf me het vertrouwen dat ik nodig had om het anders te kunnen doen.”

Monique, beleidsmedewerker

“Ik heb veel aan de sessies met jou gehad en denk ik er ook nog eens met plezier aan terug. Ondanks de kwesties die ik toen moest doormaken. Dat vind ik zeker een aanbeveling waard”.

TvdB., hoofd financieel bureau overheidsorganisatie

“Ik was het overzicht kwijt en verzandde in een negatief denkpatroon. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar door jouw methode (vragenlijst, kaartjes en gesprekstechniek) zijn we heel snel tot de kern gekomen en is bij mij het kwartje gevallen. “Ik doe dus eigenlijk wat ik heel leuk vind!”. Hierdoor kon ik de positieve kanten weer zien. Je bent in staat om in korte tijd gestructureerd zaken helder te krijgen. En tot de kern door te dringen. Zodat de klant zelf zijn eigen conclusies kan trekken. Je hebt mij in korte tijd weer de positieve energie gegeven die ik nodig had. Daar ben ik je erg dankbaar voor.”

Accountant – ondernemer (vrouw, 40 jaar)

“Ik heb geleerd om in de spiegel te kijken en leren te zeggen dat ik een topwijf ben! Kortom, ik heb vanaf toen van mijzelf leren houden”.

 Monique, adviseur Marketing en Communicatie

In 2004/2005 volgde zij de programma’s Op zoek naar je eigen rode draad en Verankeren

“Belangrijk voor mij is geweest dat ik beter in staat ben om emoties en gevoelens te plaatsen en te herkennen. Daarnaast heeft de coaching bijgedragen om oplossingen van problemen bij mij zelf te zoeken vanuit mijn eigen invloed sfeer.”

D.v.E. Ondernemer

“Ik heb een coaching traject bij Jannie in 2013 gevolgd. In eerste instantie omdat ik als werkende moeder een betere balans wilde vinden tussen werk en privé. Dat is gelukt! Ik weet mijn tijd nu beter te verdelen, heb niet meer het gevoel dat ik overal tekortschiet en maak ook tijd voor mezelf vrij. Maar het coaching traject heeft mij nog veel meer opgeleverd. Ik weet veel beter wie ik ben, waar ik goed in ben, wat ik wel en niet wil en hoe ik in relatie tot anderen sta. Samen met Jannie heb ik een basis gelegd, waardoor ik in mijn kracht sta als mens en als collega. Hoe dit is gelukt? Nou, niet alleen door te praten of op de sofa te liggen. Jannie en ik hebben hard gewerkt om hier te komen. Dankzij Jannies wetenschappelijk aanpak, kreeg ik vertrouwen in haar. Daarbij is ze gewoon een prettig mens om mee te werken, waardoor er al snel een klik en vertrouwen was. Kortom, voor mij een waardevol traject, waar ik nog elke dag plezier van heb!”

Amanda Kause

“ De gesprekken die ik met Jannie heb gevoerd, hebben mij veel gebracht.
Door mij te confronteren met mijn innerlijke gevoelsleven heb ik rust leren ontdekken, maar vooral een veel bredere kijk op mijn/de buitenwereld.
Al met al ben ik een rijker mens geworden”

Siebe de Haan

accountant, ondernemer, ZMG groep

Referentie Jaarprogramma

Ik heb een aantal jaren geleden kennis mogen maken met Jannie Hoegen (Adao) , Jannie heeft mij een aantal jaren gecoacht, door haar sta ik weer sterk en energiek in het leven. Nog steeds kan ik op de moeilijkste momenten terug vallen op de coachsessies, de vele handvatten die ik van haar heb gekregen is zeer leerzaam voor mij geweest. Belangrijkste van alles, zelfvertrouwen en hoe hoog de berg ook is, je hebt de kracht om deze te beklimmen.
Ik ben Jannie dan ook erg dankbaar voor haar coaching!

Sinet Roelofs, werkzaam bij Wehkamp

Referenties Programma Vaart in je Leven

Mijn coachvraag was; ik wil ruimte voor mezelf maken, ik wil meer voor mezelf opkomen en mijn grenzen duidelijker neerzetten, zowel voor mezelf als voor de mensen om mij heen. Toen ik begon aan dit traject had ik het gevoel dat veel dingen anders liepen dan ik zelf zou willen, dat ik opgeslokt werd door de waan van alle dag en dat ik zelf steeds in de knoei kwam met mijn planningen en tijd. Qua cijfer zat dat toen op een 2. Nu is dat cijfer een stuk gestegen en ik ervaar het nu als een 7. Ik ben er nog niet, maar ik heb zeker goeie stappen gemaakt.

Een paar weken later kwam dit bericht: Nou het goede nieuws houdt niet op! Ik had een erg goeie beoordeling en in dat gesprek met mijn leidinggevende gaf zij aan dat ze een duidelijke positieve verandering bij mij had gezien, sinds ik het coaching traject heb gevolgd. Ze was onder de indruk v.h. snelle resultaat.

Mirjam

Mijn zelfvertrouwen is toegenomen. Ik geef mezelf een 8,5. Ik merk dat minder primair reageren mijn zelfvertrouwen versterkt en dat zelfvertrouwen weer zorgt dat ik niet de noodzaak voel om te primair te reageren. Maakt dat ik feedback, soms wat ongelukkig aangereikt, herken, accepteer en meeneem.

Vaart in je Leven is wat mij betreft een prima ‘peper’ om weer even de koers te bepalen en ‘vaart’ te krijgen. Vaart in je Leven heeft het mij geholpen om weer verdere stappen te zetten zowel in de werksituatie als privé.

Ruben, teamleider brandweer

Wow; wat is er veel gebeurd in een paar maanden tijd! Ik las net alle mailcorrespondentie door die wij hebben gevoerd en ik realiseer,  en VOEL !, mij een compleet ander mens. Wat ik wilde bereiken was een Karin die weer vrolijk en energiek in het leven staat, en vanuit vertrouwen en intuïtie in staat is voor zichzelf op te komen en resultaten te bereiken. Toen ik begon ervoer ik het thema als een 4, en op dit moment ervaar ik het thema als een 7 – 8.

Karin – (was werkzoekend, sloot haar Vaarttraject af met een nieuwe baan!)

Een sessie Vaart in je leven gaat razendsnel: in no time dringt Jannie middels gerichte vragen door tot je probleem/vraag. Vervolgens wordt je uitgenodigd daar een zelf geformuleerd antwoord op te geven. De sessie eindigt met een heldere afspraak en monitormogelijkheden. En dat alles in krap 3 uur tijd.

En het belangrijkste: je doet alles zelf.

Thijs

“Vaart in jeleven is snel in te zetten en overzichtelijk voor zowel de opdrachtgever als de medewerker. Het is prettig dat wij als opdrachtgever weten waar we aan toe zijn wat betreft de investering qua tijd en geld. Voor de medewerker is het een duwtje in de rug om vervolgens zelf verder aan de slag te gaan.”

Floor Goes – HR adviseur wehkamp.nl:

Kennis maken?

Vul hieronder je naam in en hoe ik je kan bereiken. Ik neem contact met je op en we maken een afspraak!

Zeker weten of je bericht is verzonden?

 • Scrol na het verzenden weer naar de onderkant van deze pagina voor het bericht “succesvol verzonden”
 • Check je email voor het bericht “dank voor je reactie”