gratis loopbaan onwikkeladvies

Vaart in je Leiderschap

Coaching Programma Leiderschap

Goede zorg vraagt om goed leiderschap. Ben je leidinggevende in de zorg? Klik dan hier Leiderschap in de zorg en lees verder over het speciale programma voor Vaart in je Leiderschap in de zorg.

 

“Met leiderschapscoaching help ik managers en directeuren die echt beter willen worden. Mannen en vrouwen die zich als leider verder willen ontwikkelen. Dat zijn intensieve trajecten. Wat beweegt iemand, als mens, als leider. Wie wil je zijn als leider? Leiderschapsontwikkeling begint gewoon bij je zelf “.

Dat tekende de interviewer op in een gesprek met mij over Vaart in je Leiderschap voor het businessblad Regiolokaal.nl

Met het programma Vaart in je Leiderschap:

 • Organiseer je feedback op jouw handelen als leider
 • Vergroot je jouw emotionele intelligentie
 • Investeer in je jouw reflecterend vermogen

Leidinggevenden die dit programma volgen opereren merkbaar effectiever in hun organisaties en realiseren meer betrokkenheid en tevredenheid bij hun medewerkers! Dit programma heeft impact op je zelfkennis, je drive en je daadkracht.

Herken je een of meerdere van onderstaande situaties?

 • Je geeft leiding aan een afdeling of een groep professionals, een functie met veel uitdagingen, waarbij de waan van de dag veel van jouw tijd opslokt.
 • Je volgde een training of opleiding op het gebied van management maar miste de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk van jouw organisatie.
 • Je weet technisch gezien hoe je vraagstukken in de organisatie aanpakt, maar hebt soms twijfel over de manier waarop je iets doet.
 • Je neemt als manager een eenzame positie in.
 • Je hebt ondanks je ervaring behoefte aan gezonde tegenspraak en mist deze in je team of je omgeving.
 • Je hebt te dealen met veel veranderingen in je organisatie en de omgeving en je wilt weten hoe jij jouw kwaliteiten daar het best voor in kunt zetten.

Stel je voor dat:

 • Je ontwikkeling van je zelfbewustzijn, gevoel, intuïtie, creativiteit en leiderschap een boost krijgt
 • Jij je reflecterend vermogen verder ontwikkeld
 • Je groeit in je rol als effectieve en authentieke leider
 • Je in staat bent je visie, missie en waarden in de organisatie te realiseren
 • Je veel effectiever bent en succesvol in je rol als manager
 • Je jouw medewerkers stimuleert en stuurt naar meer zelfsturing
 • Je beter kunt omgaan met thema’s als macht, kritiek en eenzaamheid
 • Je meer tijd hebt om aan de echt belangrijke vraagstukken te werken
 • Je een rolmodel bent in het transformatieproces van de organisatie
 • Je meer grip hebt op je agenda en je workload waardoor je echt toekomt aan de belangrijke zaken in je werk en privé.

Een belangrijk uitgangspunt is dat modern leiderschap zich kenmerkt door een veelheid aan rollen (b.v.ondernemer, manager, coach, professional). Dat vraagt van een leider dat je op flexibele wijze beweegt van de ene naar de andere positie, afhankelijk van de aard van de situatie.

Volg ons coachprogramma Vaart in je Leiderschap en ontdek hoe jij flexibel en in dialoog je leiderschap kunt versterken.

“Met succes: het begin is spannend, maar het resultaat is super!”

ja, ik neem contact met je op

Meer over het programma Vaart in je Leiderschap

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen, heeft een looptijd van ongeveer 5 maanden en legt de focus op ontdekken en ervaren.

 • De eerste stap: kennismaking en doelen vaststellen

Wat wil jij bereiken met dit programma, waar loop je tegen aan en wat wil je echt veranderen?

Aan de hand van een aantal vragen kun je een persoonlijke startnotitie schrijven om je doelen aan te scherpen.

 • Op jouw moment: coaching on the job: observatie en feedback in de praktijk

Een ervaren manager/coach loopt een dag met je mee in jouw organisatie. Hij observeert alles wat je doet en de reacties die daarop volgen. Vooraf kun jij aandachtspunten die je onder stap 1. hebt geformuleerd aandragen voor de observatie, maar dat hoeft niet. Aan het einde van de dag wordt de waarneming met je besproken op basis wat de observator heeft gehoord, gezien en gevoeld: wat valt op, wat gaat goed, waar kun jij effectiever worden?

Deze  stap geeft je concrete aandachtspunten voor het vervolg van jouw programma: dat kan in de tweede of derde stap zijn! Jij bepaalt wanneer jij deze stap wilt zetten in jouw programma.

 • De tweede stap: Op zoek naar je eigen rode draad in leiderschap met een gestructureerd Zelfonderzoek

De kern van dit onderdeel bestaat uit een ZKM Zelfonderzoek. Deze methodiek is gebaseerd op de waarderingstheorie, heeft een wetenschappelijke basis en een heldere structuur. ZKM biedt alle ruimte om jouw ervaringen en verlangens in je rol als leider een plek te geven, je zelfkennis te verdiepen en tot nieuwe inzichten te komen. De focus ligt op autonomie, verbondenheid en competenties.

 • De derde stap: Coaching naar effectieve zelfsturing en verbindend leiderschap.

Op basis van de (vernieuwde) inzichten en het verdiept bewustzijn van je sterkte en zwakten begeleidt de coach je met reflecteren, experimenteren en eigen maken van het gewenste gedrag.

 • De vierde stap: reflectie on the job

Deze stap is optioneel. De ervaren manager / coach uit stap 2  kan desgewenst weer een dag(deel) met je mee lopen. Hij kan feedback geven op de veranderingen die je aan het implementeren bent. Ook geeft hij dan tips en handreikingen op jouw specifieke leervraag om nog effectiever te worden in je werk.

 • De laatste stap: Evaluatie

Samen sluiten we het traject uit en spreken we af wat voor jou een goede manier is om focus te houden op je doelen.

Twee sparringpartners

Met dit programma krijg je twee ervaren en deskundige sparringpartners die met je mee kijken in jouw wereld. Zij coachen en begeleiden je, zodat jij leert hoe je autonomie en verbondenheid in jouw dagelijkse praktijk als manager kunt verweven en een nog succesvollere leider wordt!

Voor dit programma werk ik samen met Arjen Schepers

Arjen is een stevige manager en heeft ervaring in zowel de publieke en private sector. Hij volgde meerdere studies en studeerde af op bedrijfscommunicatie, crisismanagement en Implementation and Change Management. Hij heeft ervaring met complexe verandertrajecten, crisissituaties en is dagelijks werkzaam als leider van een grote dynamische organisatie in de publieke sector.

Arjen is een scherp observator en duidelijke communicator. Wie een dag met Arjen op stap gaat krijgt respectvol, open en eerlijk feedback van wat Arjen heeft waargenomen. De ervaring leert dat zijn terugkoppeling impact heeft, maar zijn humor voor de nodige ontspanning en relativering zorgt.

ja, ik neem contact met je op

Onze visie op Leiderschap:

 • Vanuit een visie dingen gedaan krijgen voor, door en met mensen binnen de context van een organisatie in een ruimer maatschappelijk krachtenspel.
 • Verschillende rollen kunnen vervullen: manager, coach, ondernemer, professional, innovator, change leader.
 • Toont iemand die op een effectieve en authentieke wijze werkt aan de visie die hij/ zij wil realiseren in de organisatie.
 • Is in staat zijn tot reflectie en open dialoog met zichzelf, de organisatie en de omgeving.

coaching leiderschap

Breng Vaart in je Leiderschap, investeer in tegenspraak en reflectie!

Leidinggevenden die het Programma Vaart in je Leiderschap volgen opereren merkbaar effectiever in hun organisaties en realiseren meer betrokkenheid en tevredenheid bij hun medewerkers.