Coaching tot in detail

Details ZKM Programma Op zoek naar je eigen rode draad

Op deze pagina vind je tot in detail de informatie over het programma Op zoek naar je eigen rode draad.

Dit programma is gebaseerd op de ZKM, een gestructureerde methode voor Zelfonderzoek. Achtergrond informatie over ZKM vind je hier.

Het Programma Op zoek naar je eigen rode draad bestaat uit:

1. Een kennismakingsgesprek

 • jij licht jouw vraag toe zodat ik kan nagaan of jouw verwachting om met dit programma succes te boeken terecht is
 • ik licht het programma toe en beantwoord jouw vragen hierover
 • als ik vind dat dit programma niet bij jouw vraag past dan zal ik dat eerlijk zeggen en je iets anders aanraden
 • in dit gesprek ontdekken we of wij een klik hebben en/of jij het vertrouwen hebt dat ik jou kan helpen met dit programma. Zo niet, dan eindigt het contact hier. En heb je niet voor niks al je tijd  en geld geïnvesteerd.

2. In het geval de coachvraag van jou in samenspraak is met je werkgever :

 • is het voor de werkgever (in de persoon van leidinggevende) belangrijk om zijn/haar visie op jouw coachvraag en het gewenste resultaat te bespreken
 • dat gebeurt in een driegesprek(meestal na het kennismakingsgesprek): jij, je leidinggevende en ik als  jouw coach zijn de deelnemers
 • we bespreken gedrieën wat in jouw werk de aanleiding is voor het gaan volgen van het programma Op zoek naar je eigen rode draad en wat het gewenste resultaat is
 • na afloop van het programma ronden we af met een evaluatiegesprek in dezelfde setting: zijn de doelen gehaald? hoe ga je verder?
 • Let wel: de werkgever krijgt van mij geen informatie die jij in de vertrouwelijkheid van onze gesprekken met mij hebt gedeeld. Ik zal het contact met jouw werkgever ook altijd afstemmen met jou: wat wil jij wel of niet delen? Dit is conform het privacy reglement van mijn beroepsvereniging.

3. Drie tot vier uitgebreide gesprekken waarin:

 • Je vertelt over belangrijke ervaringen uit heden en verleden en je visie op je toekomst en deze ordent door ze op kaartjes te schrijven.
 • Je tussentijds online met een speciaal en beveiligd programma jouw gevoelswaarderingen aangeeft bij de kaartjes die je schreef.
 • Je een diepgaand inzicht in jezelf ontwikkelt en nieuwe perspectieven krijgt op jezelf in jouw situatie.
 • Je jouw fundamentele drijfveren ontdekt en leert hoe deze in belangrijke ervaringen en in de dagelijkse praktijk van betekenis zijn.
 • Je actiepunten formuleert en je weet hoe je deze in de praktijk kunt brengen.
 • Je belangrijke stappen zet op weg naar jouw persoonlijk doel.

Deze gesprekken worden gestructureerd volgens het ZKM Zelfonderzoek. De inhoud van de gesprekken wordt bepaald door jou en jouw coachvraag en doelstelling. De structuur is een hulpmiddel om  onverwachte en diepgaande inzichten te krijgen en een vloeiende overgang naar acties te maken.

Het Programma Op zoek naar je eigen rode draad neemt meestal 12 tot 14 uur in beslag.

5. Je ontvangt deze materialen:

 • de Persoonlijke Rapportage ZKM Zelfonderzoek, opgesteld volgens de Zelfkonfrontatiemethode, op basis van jouw eigen input: een uitgebreid document met al jouw persoonlijke inzichten en patronen.
 • een uitgebreide en praktische handleiding om zoveel mogelijk uit je Persoonlijke Rapportage ZKM Zelfonderzoek te halen over jezelf en jouw eigen rode draad.
 • gespreksverslagen van de gesprekken waarin we je Persoonlijke Rapportage bespreken en jij je inzichten en perspectieven ontwikkelt. Zo kun je deze later nog eens rustig nalezen.
 • een map om alle documenten bij elkaar op te bergen. Na afloop van jouw programma heb je een prachtig persoonlijk “reisverslag”, met jouw weg naar succes. Om later nog eens met plezier terug te lezen!

6. Bovendien krijg je ook:

 • Gedurende de looptijd van het programma mag je onbeperkt met mij mailen over jouw ontwikkelingen, met je vragen en je successen. Ik steun je waar nodig.
 • 3, 6 , 9 en 12 maanden na afloop van het programma e-mail contact over je voortgang en ontwikkeling.

Terug naar Programma Op zoek naar je eigen rode draad

Wil je starten?

Ja, help mij aan meer grip