coaching om nieuw gedrag blijvend te verankeren

Verankeren

Je hebt het ZKM Zelfonderzoek programma

Op zoek naar je eigen rode draad

gevolgd.

En je bent aangenaam verrast door de uitkomsten!

Want:

 • De inzichten geven je veel energie en ruimte
 • Je experimenteert al met nieuw gedrag.
 • Jouw actiepunten geven je daarbij veel houvast.

Toch voel jij je nog onzeker in dit proces.

Je wilt graag een duurzaam resultaat en bent bang dat je een terugval  krijgt.

Daarom wil je graag gebruik maken van het coaching programma

ja, ik neem contact met je op

Verankeren

Je wordt gecoacht bij het doorgaan met experimenteren met je nieuwe inzichten en perspectieven. Je leert nieuw gedrag eigen te maken. Want “inzicht zonder handeling brengt geen verandering”.

Het gaat er om dat jij blijvend met zin  je werk doet.

Omdat je weet wat je wilt, rust in je hoofd houdt, jouw beslissingen neemt.

Wat krijg je?

In dit coaching programma Verankeren (met e-coaching en/of in persoonlijke gesprekken)

 • is alle aandacht gericht op de voortgang van jouw leerproces,
 • staan we stil bij je successen en bij wat je (nog) belemmert
 • is alles gericht op het behalen van jouw doelstellingen.

Ik ben een ervaren coach en ondersteun je waar nodig in het bereiken van jouw doelen. Zodat jij weer energie en ruimte hebt om verder te gaan.

Het programma bestaat uit:

1. Terugblikken

 • Op de afgelopen tijd, om je bewust te worden van je doen en laten.
 • We leggen de vinger op de uitzonderingen in jouw verhaal: waar doe je het al anders, welke nieuwe ervaringen helpen jou om verder te komen?

2. Vooruitkijken

 • Welke kansen en keuzes dienen zich aan?
 • Welke praktische handvatten heb je nodig om je volgende stap in jouw proces te zetten?

 3. Acties

 • Waar ga je komende tijd op letten in je eigen handelen?
 • Welke experimenten kun je op touw zetten om nog meer te oefenen?
 • Wat kun je doen om een nieuwe gewoonte te verankeren in je dagelijkse leven?

2015-06-21 17.58.15

E-coaching en/of in persoonlijke gesprekken

Afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden kan dit programma met e-coaching of in persoonlijke gesprekken gevolgd worden.

Het coachprogramma met Persoonlijke Gesprekken

 • drie uitgebreide gesprekken
 • in een periode van ongeveer 3 maanden
 • in tussentijd kun je via een beveiligde website verslag doen van je ervaringen met de actiepunten uit ons gesprek
 • En als toegift: follow up na 3 en na 6 maanden: email contact over je voortgang en ontwikkeling.

 Voordelen van coaching in persoonlijke gesprekken, face to face:

 • je neemt echt de tijd voor je proces
 • je wilt even helemaal los van je dagelijkse beslommeringen en drukte tijd voor jezelf maken
 • je hebt iemand naast je zitten die je helpt om je inzicht en overzicht te ontwikkelen
 • je krijgt direct feedback om de vinger op de juiste plek te leggen
 • je praat liever dan je schrijft

 Het coaching programma met e-coaching

 • minimaal 1 maal per week (mag natuurlijk ook veel vaker) schrijf jij mij een uitgebreid verslag over jouw ervaringen naar aanleiding van de actiepunten
 • je krijgt binnen korte tijd (1 tot 3 werkdagen) antwoord: met feedback, vragen, tips. Zodat jij weer verder kunt in jouw proces.
 • halverwege de looptijd: Skype gesprek om weer nieuwe energie op te doen
 • looptijd 3 maanden
 • toegift: follow up na 3 en na 6 maanden: email contact over je voortgang en ontwikkeling.

Voordelen van e-coaching:

 • je doet het in je eigen ruimte
 • op je eigen tijd
 • je houdt zelf de regie op het proces
 • daagt uit tot zelfsturing en zelfredzaamheid
 • maakt frequent contact mogelijk
 • nodigt uit tot veel zelfreflectie

 2015-06-21 15.27.31

Waarom heb ik dit coaching programma Verankeren ontwikkeld?

Vanwege twee belangrijke redenen:

 1. Ik heb het al vaker geschreven: inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Al mijn programma’s hebben een praktische doelgerichte insteek met aandacht voor de dagelijkse praktijk van het handelen. In korte tijd worden er vaak veel veranderingen in gang gezet. Toch blijkt dat er soms meer nodig is om deze veranderingen een duurzaam karakter te geven. Zodat jij met zelfvertrouwen jouw pad vervolgt. Vandaar dit programma, om jou te helpen jouw gedrag echt en blijvend te veranderen. Zodat jij zin houdt, ook bij een volgend obstakel op jouw pad.
 2. Met de komst van online mogelijkheden, ook in coaching, wil ik jou de keuze laten maken tussen coaching online en in persoonlijke gesprekken: wat past jou het beste? Wil je hulp bij dat keuzeproces? Ik help je graag.

Neem contact op als je meer wilt weten over deze pakketten of over de mogelijkheid een aangepast pakket te maken, bijvoorbeeld een mix van Face to Face en online.

Veelgestelde vragen

Kan ik alleen één van de genoemde pakketten afnemen of is een aangepast programma ook mogelijk?

Natuurlijk is het ook mogelijk om in samenspraak een aangepast programma en / of pakket te ontwikkelen. Neem daarvoor contact op dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Helpt schrijven ook, in plaats van gesprekken?

Omdat online coaching met behulp van e-mail of (in dit geval) een beveiligde website steeds vaker wordt toegepast, ook in therapie, is er ook onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt:

 • Schrijven helpt je om je gedachten en ervaringen te ordenen, je geeft woorden en structuur aan wat er in je omgaat.
 • Je bent op een intensieve en aandachtige manier met jezelf , met je gedachten,  gedragingen en gevoelens bezig en geeft betekenis aan jouw ervaringen.
 • Je kunt je al schrijvend ongehinderd uiten over wat je bezig houdt. Door het terug te lezen ontwikkel je inzicht en overzicht.
 • Schrijven maakt frequent contact  mogelijk waardoor je steeds weer kleine stappen zet.
 • Je maakt een “logboek” van je innerlijke reis en ontwikkeling en kunt dit later weer eens terug lezen.

Vul je naam in en hoe je te bereiken bent. Ik neem contact met je op voor een afspraak.

ja, ik neem contact met je op