Zal ik wel, zal ik niet….

Niet twijfelen maar kiezen. Twijfel is als een loeiende motor: zal ik wel, zal ik niet. Met tips om een echte keuze te maken.

Zal ik wel, zal ik niet, zal ik wel, zal ik niet…. Zo gaat dat al even in mij heen en weer. Zal ik wel gaan trainen vanavond met de club, dat is gezellig en lopen in een groepje stimuleert mij. Of zal ik dat niet doen en alleen even mijn rondje hardlopen doen, want dat betekent dat het mij minder tijd kost, tijd die ik ook kan gebruiken om nog een klus af te maken of dat tv-programma te kijken. Ik blijf twijfelen. Zal ik wel… of eigenlijk toch maar niet. Hoewel… en daar stap ik weer mijn “heen en weer” in… en kiezen doe ik niet.

Dit heen en weer gaan, vooruit willen, achteruit willen, maar niet van mijn plek komen door een besluit te nemen, daar achter te gaan staan en tot actie over te gaan, noem ik “de loeiende motor”.

Herken je dat?

Vergelijk het met de auto.

Stel, je stapt in de auto omdat je niet op deze plek wilt blijven. Maar of je nu vooruit wilt, of toch liever achteruit… dat weet je eigenlijk niet. Voor beide kanten is wat te zeggen, beide kanten hebben ook zo hun nadelen. Omdat je wel van je plek wilt heb je de motor wel gestart en geef je gas… oei, wat loeit die motor! En dat vreet veel energie.

Je wilt iets doen, een besluit nemen en tot actie overgaan, maar je blijft ergens hangen. Je voelt je niet krachtig genoeg om een volgende stap te maken, het ene trekt, het andere ook. Je ervaart tegenstrijdige gevoelens.

Hoe kom je uit dit patroon?

zelf sturen

schakelen!

Maak een keuze. Zet op een rijtje wat je voorkeur heeft en wat jou straks een goed gevoel oplevert. Ik besloot toch naar de club te gaan, omdat ik wist dat het mij voldoening zou geven om in clubverband net wat meer te doen dan als ik alleen loop. Ook realiseerde ik mij dat ik de hele dag al had gewerkt en het goed voor mij is om even samen met anderen te ontspannen.

Weeg voor en tegen af, maak een keuze, schakel en kom in beweging. De energie van de motor zet je nu doelgericht in om je keuze te realiseren. En dat voelt goed.

Van overgangsfase naar toekomst

Het kan ook zijn dat jouw tegenstrijdige gevoel veroorzaakt wordt omdat je in een overgangsfase zit. Het oude ligt achter je maar kun of wil je eigenlijk nog niet loslaten. Het nieuwe lokt je, maar heeft in vergelijking met het oude nog niet voldoende aantrekkingskracht. Onderzoek (nogmaals) het oude en het nieuwe. Maak een lijstje met twee kolommen, het oude en het nieuwe, en schrijf alle aspecten van deze twee kanten op. Als je dit lijstje overziet, wat voelt dan goed als keuze? Waar wil jij je mee verbinden? Richt je aandacht en energie op die kant, daar ligt je je volgende stap.

Of loop een Lemniscaat

Je kunt ook twee vloerankers maken: een briefje met het oude erop, een ander briefje met het nieuwe erop. Leg ze op de grond en ga eerst even op het ene briefje staan: wat neem je waar, ervaar je, hoe voelt deze kant, wat gebeurt er fysiek met je als je het gevoel toelaat dat bij deze kant hoort? Doe datzelfde met het andere briefje. Loop nu om de briefjes heen in de vorm van een liggende acht, de Lemniscaat. Wat neem je waar? Neem de tijd hiervoor. Door de Lemniscaat te lopen raak je met beide kanten meer vertrouwd en verbindt je deze tegenstelling, je krijgt nieuwe inzichten en komt (weer) in balans.

Van inzicht naar actie

Wil je jouw inzicht in dit proces van de “loeiende motor” verdiepen? Wil je ondersteuning bij het leren om makkelijker je keuzes te maken, niet te blijven hangen in je “loeiende motor” en wel in actie te komen?

Neem dan contact met mij op. Ik kan je helpen met professionele methodes waardoor jij zelfbewust en vol vertrouwen jouw keuzes leert maken en in actie komt!

Ik ontmoet je graag,

Jannie Hoegen

www.vaartinjeleven.nl

Hoe werkt dat nou, coaching?

Coaching, hoe werkt dat?

Ben je benieuwd hoe een coachingstraject gaat en wat er gebeurd met iemand die gecoacht wordt? Lees hier de ervaringen van Sonja[1]. In haar coachtraject staat het thema Persoonlijk Leiderschap centraal, als opmaat naar authentiek teamleiderschap.

Photo by Harli Marten on Unsplash

In dit blog geef ik vooral het woord aan Sonja, haar ervaringen en beleving staan centraal.

Ontwikkel je (persoonlijk) leiderschap en voel je vitaal, met grip op je leven en je werk.

De start

Ik zit aan tafel met Sonja en haar leidinggevende. Het gesprek gaat over het coachingstraject dat Sonja gaat volgen. Zij is teamleider in de zorg en is door de directeur van haar organisatie gestimuleerd een coach te zoeken.

Sonja is hier sinds een jaar leidinggevende, ze werkte voorheen in een andere sector. Ze heeft de neiging hard te werken om zich te bewijzen, staat weinig stil bij het verleden en schermt zich af voor gevoelens. Zij heeft vooral de houding de ander te willen helpen.

Met z’n drieën bespreken we wat de aanleiding is en wat het doel van de coaching wordt. Doel van de coaching is dat zij a) groeit in haar persoonlijk leiderschap en b) dat zij steeds beter haar rol als leidinggevende invulling geeft in de verschillende teamontwikkelingsfasen en haar medewerkers in beweging krijgt. Gewenst effect: zij en haar teams gaan floreren.

Waar draait het om?

Sonja is een stevige dame die van aanpakken weet. Ze vertelt me dat ze uit een middenstandsgezin komt en geleerd heeft de handen uit de mouwen te steken.

In het dagelijks werk laat Sonja dat ook zien: vaak reageert ze heel snel op vragen en problemen. Haar valkuil daarbij is dat ze aannames doet hoe iemand zal reageren, niet nagaat wat de achterliggende vraag is en geen tijd neemt om te overwegen wat de beste oplossing is en wiens taak dat is. Tot haar ergernis en spijt ontaarden dergelijke situaties nogal eens in welles-nietes discussies en onduidelijkheid. Pas achteraf realiseert ze zich dat ze weer eens te snel reageerde en dat zijzelf de onrust over zichzelf en ook over het team afroept.

Sonja heeft ook een beeld van hoe ze het anders wil doen. Zoals met een mail van Liesbeth: ik heb mij niet laten verleiden om direct te reageren. Door zelf rust te nemen om te overdenken wat ik wilde heb ik bereikt dat Liesbeth ging doen wat ik graag zag gebeuren, en was zij tevreden met mijn antwoord.

Ook voelt Sonja zich verantwoordelijk voor de sfeer op de afdeling. Rationeel weet ze dat het anders is, maar zo voelt het niet.

Beleving

In het Zelfonderzoek[2] laat Sonja zien dat ze weinig kan met het gevoel “innerlijke trots”. Ze vindt dat ze dingen goed doet, maar zichzelf een schouderklopje geven, dat doet ze niet gauw, is eigenlijk ook al heel lang geleden. Net als een compliment horen en aannemen: ook lastig….

Een compliment uitdelen doet ze wel graag, ze heeft geleerd dat dit belangrijk is.

Zorgzaam is ze ook, ze geeft mensen graag het gevoel dat ze bij haar terecht kunnen. Ik ben aangenomen om te zorgen dat het goed gaat in dit team, zegt ze. Terwijl ze dit vertelt aan mij gebeurt er iets, ze wordt even stil. Dan zegt ze “hoe zit dat toch met die zorgzaamheid van mij? Ik moet zoveel dingen doen van mezelf, voor ik aan mijzelf toe kom en bijvoorbeeld kan genieten, blij zijn en voelen dat ik trots kan zijn op iets wat ik gedaan heb”. Dat is voor haar iets om over na te denken.

Sonja vertelt dat ze zich ooit heeft voorgenomen om positief te denken. Het positieve overwint, zegt ze. Forceer jij je gevoel hiermee? vraag ik. Ze blijft maar kort stilstaan bij rouw en verdriet en stapt snel door naar de positieve kant. Zo draait ze het gemis van een dierbare vriendin al gauw om in een herinnering aan de goede momenten met haar. Zo hinkt ze steeds op twee benen: het gemis aan de ene kant, de gelukkige herinnering aan de andere kant. Het ene gevoel wordt door het andere gevoel overschaduwd en omgekeerd. Beide kanten zijn er maar half.

Positieve ervaringen

We zoomen in op de situatie met Liesbeth en haar mail (zie boven) en leggen daar enkele vergelijkbare situaties naast die hetzelfde gevoel oproepen.

Sonja vertelt: Ik ben hier prima in staat om het juiste te doen, dat vervult me met trots. Ik ontwikkel mij en dat is waardevol. Ik kan een situatie naar mijn hand zetten en dat maakt me ook trots. Ik zie ook dat ik niet overal verantwoordelijk voor ben: ik mag eerst nadenken, ik hoef niet altijd paraat te staan met een reactie. Dat ik mij zo ontwikkel maakt mij behalve trots ook tevreden. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, het is prettig dat ik mij niet overal voor verantwoordelijk hoef te voelen. Ik sta midden in deze ontwikkelingen en dat geeft energie, voelt prettig. Mijn leidinggevende is een goed voorbeeld voor mij: zo wil ik ook in mijn werk en voor mijn team staan: mij op mijn gemak voelen, niet bang, serieus, de rust nemen om duidelijk en inspirerend leiding te geven. Ik kan mijn kwaliteiten volledig inzetten als ik vanuit rust werk, dan kan ik de juiste beslissingen nemen en dat maakt mij van binnen trots op mijzelf.

Valkuil

Haar valkuil van snel reageren is mede de oorzaak van de schaduwzijde van deze trots. Dat roept een sterk gevoel van machteloosheid op, Sonja heeft niet het gevoel dat ze controle heeft, dat maakt ook boos. Door direct te regeren op een vraag probeert ze deze gevoelens te voorkomen maar tot haar ontsteltenis ontstaan ze dan soms door de reacties van anderen.

Ze concludeert: door rust te nemen voor ik reageer voorkom ik dat ik mij machteloos voel en boos wordt. In die rustmomenten kan ik ook aandacht geven aan wat mijn gevoel zegt.

Bewust worden

We ronden het gesprek af met de afspraak dat ze de komende tijd gaat letten op situaties waarop ze trots was op zichzelf. Ook kijkt ze iedere dag even terug op welke momenten er rust was en wat het effect hiervan was. In deze fase van de coaching is bewust worden van het gewenste gedrag belangrijk. Wanneer en in welke situatie gaat het zoals je graag wilt?

Dat gaat goed komen

Op onze volgende afspraak zie ik een rustige Sonja! Ze vertelt vol trots dat ze veel rust in zichzelf gevonden heeft na ons vorige gesprek. Ze heeft niet de neiging om direct te reageren op vragen of problemen, ze maakt zich niet meer zo druk wat de volgende dag op haar af zal komen op haar werk. Ik zie het staan in mijn agenda en denk niet meer van “ik moet nog zoveel doen, hoe pak ik het aan”, maar ik voel “dat gaat goed komen”. Sonja zegt dat ze het nu prettig druk heeft in plaats van te stressen. Vaak kijkt ze terug op de dag met het gevoel “ik heb een prettige dag gehad en veel goede dingen gedaan”.

Sonja geeft ook enkele concrete voorbeelden waarbij ze tijd nam alvorens te reageren. Wat blijkt? Haar teamleden pakken het op en regelen wat er gedaan moet worden om een situatie op te lossen. Ze ontdekte weer wat ze eigenlijk al wist: ze doen het prima! En, zegt ze: zo worden ze zelfstandig en zelf organiserend. Dat is ook de bedoeling.

Gevoelens tonen

We komen te spreken over “emoties tonen”. Ik vraag Sonja wat het haar zou brengen als ze wat vaker haar gevoelens zou tonen, bijvoorbeeld in een bepaalde situatie vertellen over het gemis dat ze ervaart na de dood van haar vriendin. Daar heeft Sonja wel ideeën over: ze zien dat ik ook een mens ben, ik heb een voorbeeldfunctie, teamleden zullen zich ook meer open en kwetsbaar opstellen. Met elkaar zorgen we dan voor meer ruimte en ontspanning omdat het gevoel er ook mag zijn.

Verantwoordelijk voelen

We zoomen nog een keer in op bepaalde ervaringen die te maken hebben met haar coachvraag. Nu is het onderwerp “verantwoordelijk voelen” aan de beurt. Dit roept bij Sonja associaties op als: “doen wat moet gebeuren” en “ik wil me verantwoordelijk voelen voor onze cliënten”, “ik vind dat ik het moet doen, in de zin van: Ik wil dit doen”. Daar hoort ook bij: “vertrouwen, van elkaar op aan kunnen, weten dat we er samen voor gaan, met elkaar en voor elkaar klaar staan”. Accepteren dat er dingen moeten gebeuren en zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de invulling ervan, dat geldt voor mij en dat geldt voor de teamleden, zegt ze.

Sonja concludeert: Ik heb het vertrouwen in mijzelf dat ik leer op de juiste manier mijn verantwoordelijkheid in te zetten. Ik zie mijzelf goede stappen zetten. Het team wordt daar beter van. Ik vertrouw en geef vertrouwen en ik draag mijn verantwoordelijkheid.

Meer vertrouwen

Terugkijkend zegt Sonja: ik krijg steeds meer vertrouwen en heb op een andere manier controle. Ik kan het werk en alles wat daarbij komt goed overzien. Ik kan dingen ook bespreekbaar maken in het team. Door het groeiend vertrouwen voel ik mij ook meer zelfverzekerd. En: als ik de rust niet neem dan is de kans aanwezig dat ik mijn controle verlies. Deze ontwikkeling die ik doormaak, maakt me trots!

Word je bewust van het verhaal dat jou drijft in het leven, ga in dialoog en maak keuzes.

Ik sta voor mijn leiderschap”

Enkele weken later spreek ik Sonja weer. We blikken terug op de tussenliggende tijd en op haar ontwikkelingen. Stralend vertelt ze over haar werk en haar team. Het zit in de kleine dingen, bijvoorbeeld: voorheen zei ik “HET IS geen optie”, nu kan ik gewoon zeggen “IK VIND het geen optie”. Ik sta voor mijn leiderschap, ik stel duidelijk “zo doe we het (wel / niet)”. Ik ben duidelijk en ik spreek mijn mensen aan op hun kracht.

Sonja heeft ook een gesprek met haar leidinggevende gehad. Hij is zeer tevreden met de vooruitgang die ze maakt. Ze herhaalt zijn woorden: “de scherpe randjes zijn er vanaf”.

Vier maanden later

Om Sonja de tijd te geven haar ontwikkelingen verder uit te bouwen en om op een later moment nog eens stil te staan bij wat er goed gaat, hebben we vier maanden na het vorige gesprek weer een afspraak.

De organisatie is volop in beweging door reorganisaties, ook in het team is veel veranderd. Onlangs kreeg ze de feedback van een teamlid: je geeft ons onze verantwoordelijkheid terug! Sonja vertelt als voorbeeld dat ze vorige week vier medewerkers in haar kantoor had en hen gevraagd heeft een probleem op te lossen in plaats van te mopperen. Het werkte! Ze luisteren nu beter naar elkaar en vertrouwen elkaar meer. Zelf ziet ze dat ze meer direct is en duidelijkheid geeft, “ik neem de verantwoordelijkheid niet meer over” zegt ze. Dat gaat al steeds meer als vanzelf. Werk is leuk geworden, geeft me energie, ook als het druk is. In het contact met collega teamleiders krijg ik terug dat ik er toe doe, mijn mening doet er ook toe, ik heb een frisse kijk en breng nieuwe ervaringen mee.

Boven verwachting!

We ronden de coaching af met haar conclusie: mijn benadering is anders geworden. Ik kom mijn valkuilen weinig meer tegen. Vaak ga ik positief naar huis en ben ik enthousiast over het team. Ik durf nu mijn kwetsbaarheid te laten zien en dat brengt me heel veel!

Doelen bereikt? Ja, boven verwachting!

Het effect van goed leiderschap: Medewerkers gaan floreren en krijgen weer zin en plezier in hun werk.

Roept deze casus vragen op of wil je met mij kennis maken en bespreken of een dergelijk coachtraject ook voor jou wat is?

Neem contact op met mij, laat een bericht achter op de website of bel me op 06 50 50 47 77

Voel je welkom met je vraag!

Jannie Hoegen

Noten:

[1]     In werkelijkheid heet Sonja anders, de inhoud is wel naar waarheid opgeschreven maar niet herleidbaar naar een persoon.

[2]    Ik heb met Sonja het ZKM Zelfonderzoek gedaan. Zie voor meer informatie https://www.vaartinjeleven.nl/coaching-programmas/op-zoek-naar-je-eigen-rode-draad-zkm-coaching/details-programma-op-zoek-naar-je-eigen-rode-draad/ of www.zkmvereniging.nl

 

Wat is jouw verhaal? Teken van betekenis….

Onderzoek je verhaal en geef betekenis aan wie je bent en wat je wilt zijn!

Deze foto maakte ik tijdens mijn reis door Mongolië.

We waren onderweg in Mongolië, met een jeep over stoffige hobbelige wegen door de bergen en de steppen in het Altaj gebergte en maakten een stop bij een kruispunt van wegen. Daar waren een paar winkeltjes, een verroeste benzinepomp en stonden een paar auto’s. Tijd om een fles water te kopen en even de benen te strekken. Ook deze vrachtwagen troffen we aan. Gammel, zoals zoveel vervoermiddelen hier. De motorkap staat open, een wiel is er af. Achter de auto staan mannen, ze zijn aan het sleutelen. Autorijden in dit land betekent ook dat je moet kunnen sleutelen.

De vrachtauto is zwaar beladen met hout. In dit onherbergzame kale landschap staan heel weinig bomen. Een lading hout hadden we nog niet gezien. Op het grote pak hout ligt ook zeildoek. Zou dat van een ger zijn, de nomadentent die veel Mongoliërs als verblijfplaats dient? Daarnaast een vat, wellicht met reservebrandstof voor de lange weg door onbewoond gebied. Bovenop de vrachtwagen ook twee geiten, vastgebonden en lijdzaam wachtend op wat komen gaat. Ik kan niet anders dan medelijden hebben met deze dieren. Geitenvlees wordt veel gegeten hier, de chauffeur kan in zijn maaltijd voorzien of heeft handel voor op zijn thuisadres. Deze geiten zullen geen lang leven meer beschoren zijn.

Dat is mijn verhaal bij deze foto. Steeds ploppen er vragen op, interpretaties, vul ik het verhaal in. Het is mijn verhaal, mijn kijk, ik geef het mijn betekenis. Jij ziet misschien heel iets anders, omdat jij met jouw ogen kijkt, gekleurd door jouw verhalen.

Wat zie jij in de foto, wat valt jou op? Welk verhaal zou jij willen vertellen? Waar raakt dit verhaal aan jouw eigen verhaal?

Met aandacht kijken, waarnemen wat er is. Een foto bekijken en beschrijven lijkt zo gemakkelijk, maar als je er bewust even bij stil staat dan realiseer je je pas hoe je kijken gekleurd wordt door de waan van de dag, je vooronderstellingen, je ervaringen, je patronen. Door deze gekleurde bril bezien we de wereld om ons heen.

En zo kijken we ook naar onszelf en ons handelen. We hebben ons een beeld gevormd van onszelf. Dat beeld vormt het verhaal dat we onszelf en anderen vertellen. Het antwoord op vragen als “wie ben ik” “waar kom ik vandaan”, “waar ga ik naar toe” en “wie wil ik zijn”. Met deze verhalen verlenen we onszelf betekenis.

Oud

Wat als dit beeld dat je over jezelf hebt niet meer bij de huidige versie van je zelf hoort? Omdat je rondjes blijft draaien, het gevoel hebt dat je stil staat, niet verder komt, een afslag gemist hebt? Of omdat het niet het hele verhaal is, omdat je bijvoorbeeld niet weet waar je naar onderweg bent? Toe bent aan nieuwe betekenis?

Dan wordt het tijd om je verhalen te onderzoeken. Ontbrekende delen toe te voegen over heden en toekomst. Oude overbodig geworden elementen achter je te laten. Al verhalende creëer je een nieuw verhaal en geef je een nieuwe betekenis aan jezelf, aan je handelen. Omdat je gegroeid bent, omdat je verder wilt, toe bent aan een nieuwe stap. Kijken met nieuwe ogen…

Bevraagd worden

Mocht je het prettig vinden om bevraagd te worden bij het proces van je zelf waarnemen, van betekenis geven, neem dan contact met mij op. Ik help je met professionele methoden om een nieuw verhaal te vertellen over jezelf en er een nieuwe betekenis aan te geven. Zodat jij weer vol vertrouwen en met voldoende brandstof verder kunt op je weg! ja, ik neem contact met je op

Gedicht

Tot slot dit gedicht. Het raakte mij omdat het zo mooi weergeeft dat het een proces van voortdurende verandering is, van kijken naar waarnemen en van beeld naar beeltenis en betekenis.

steeds vaker

constateer ik

dat ik constateer

 bezie ik

mijn kijken

naar de wereld

als een waarneming

 die zelden nog

de reële is

 maar meer

 en meer het beeld

van een beeltenis

 teken

van betekenis

gedicht van Ruben van Gogh

 

Teken van betekenis…. Wat is jouw verhaal? Ik hoor het graag van je!

06 5050 47 77 jannie.hoegen@adao.nl

Hoe zorg jij dat je beter wordt in je werk?

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” zei een relatie van mij in een gesprek over coaching.

Doe jij dat, zorgen dat je beter wordt in je werk?

 

Ja, help mij aan meer grip

 

Ik doe dat geregeld, zorgen dat ik beter wordt in mijn werk. Zoals vorige week.
Ik volgde een workshop over speedcoachen met systemisch werk. Ik leer op zo’n dag nieuwe dingen, ik krijg tips en spreek collega’s. Omdat het over coachen gaat word ik ook gecoacht op zo’n dag, zelfs door verschillende collega’s.
Zo verbreed ik mijn kennis. En ik werk aan mijzelf door ook weer in de spreekwoordelijke spiegel te kijken. Het scherpt en het voedt mij. Ik word mij er weer bewust van wat ik doe en hoe ik het beter of anders  kan doen in mijn werk.

Het inspireert mij en ik krijg er energie van. Heb jij dat ook?

hand schept water

7 redenen om aan jezelf te werken en beter te worden in je werk:

1.  Je krijgt er energie van
2.  Je vergroot je zelfinzicht en je zelfkennis waardoor je steeds beter met lastige situaties kunt omgaan
3.  Je denkt na over jezelf, over je gedrag, je hobbels en je stuurt jezelf bij
4.  Je ontwikkelt je eigen visie op je werk en je leven en je weet wat voor jou belangrijk is
5.  Je stelt jouw doelen en weet hoe ze te bereiken
6.  Je weert negatieve gedachten en je stuurt op positiviteit
7.  Je hebt zelfvertrouwen om je kennis in praktijk te brengen

Terwijl ik dit lijstje maak denk ik aan Peter, die onlangs een Vaart in je Leven traject volgde. Hij had veel tijd geïnvesteerd in het verwerven van kennis. Allerlei cursussen en opleidingen gevolgd om een kei in zijn vak te worden. Maar te weinig stil gestaan bij zichzelf: wie hij is, hoe hij zijn vak uitoefent, wat voor hemzelf belangrijk is, waarom hij doet wat hij doet, wanneer hij zijn grens stelt, etc.

Door het duwtje dat ik hem gaf met Vaart in je Leven bereikt hij betere resultaten in zijn werk, met minder inspanning. Zijn relaties met zijn baas en zijn collega’s zijn veel beter. Hij haalt meer voldoening uit zijn werk door zijn zelfinzicht en de veranderingen die hij daardoor aangaat.

En Peter kreeg een bonus!
Door zijn andere werkhouding gaat het met hem ook privé veel beter. Zijn werk kost hem minder energie, hij heeft nu meer tijd en aandacht voor zijn partner en kinderen. En hij pakt nu ook ineffectieve patronen thuis aan.

Klik hier als je meer wilt weten over Vaart in je Leven

Wil je zelf aan de slag met beter worden?

7 tips om jou te inspireren beter te worden in je werk:

1. Neem tijd om in je eentje iets te doen: een lange wandeling bijvoorbeeld en overdenk je huidige situatie, je dromen en je verlangens en bedenk wat jouw volgende stap is
2. Doe dagelijks iets om uit je werkroutine te komen en  jouw creatieve bron te voeden: mediteer, luister naar een mooi stuk muziek, neus tijdens je lunchpauze even in een mooie winkel, maak een tekening, lees een gedicht, knutsel iets (of bedenk iets anders creatiefs om te doen!)
3. Laat je inspireren op You Tube door een filmpje over persoonlijke ontwikkeling, bijv. met Stephen Covey, Brene Brown, Byron Katie of lees een boek van een van hen
4. Boom met een goede vriend over wat echt belangrijk is in het leven en in je werk
5. Daag jezelf uit door af te wijken van je dagelijkse routines, kies bijvoorbeeld een andere route naar je werk, of werk vanaf een andere plek
6. Maak dagelijks een lijstje met tien punten waarvoor je dankbaar bent
7. Noteer iedere dag minimaal drie successen van die dag, groot of klein, in werk en/of privé

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Om te bespreken hoe ik jou kan helpen om beter te worden.

Ja, ik maak een afspraak!

Ik ontmoet je graag.

hartelijke groet Jannie

Jannie Hoegen

PS: Wil je ook mijn volgende blog in je mailbox ontvangen? Klik hier om je mailadres in te vullen!

In balans blijven, met meer dan genoeg energie voor je werk en je privé

September mailing

Hoe is het met jou? Heb je weer energie en zin in werk na deze afwisselende mooie zomer?

Ja, help mij aan meer grip

 

Zelf heb ik weer heerlijk energie kunnen opdoen. Vooral door veel te wandelen in Nederland en in de Oostenrijkse bergen. Lekker veel buiten zijn! Ook lezen en gesprekken over de goede dingen van het leven geven mij veel energie.

Na een tijdje ontspannen ga ik dan ook weer denken over mijn werk. En heb ik er weer zin in.  Herken je dat?

De frisheid en energie van vlak na de vakantie wil ik dan zolang mogelijk vasthouden. Eenmaal aan het werk heb ik ook altijd vaste voornemens om een betere balans te houden tussen werk en privé. Dat lukt me steeds beter en daar ben ik blij om!
Wil jij ook de frisheid en energie van vlak na de vakantie zo lang mogelijk vasthouden? Lees dan mijn inzichten en tips.

Ik deel ze graag met je, zodat jij ook met energie je werk doet.

 

Zin in je werk en prestaties leveren is een optelsom van deze 4 energiegevers:

 • Je fit voelen: gezond leven, ontspanning, bewegen,
 • Ruimte om te groeien: focus op je sterke kanten, afwisseling in je werk,
 • Plezier in je werk: sta open voor elkaar, voel verbinding, en vier je successen,
 • Zingeving: bepaal je doelen, weet van je waarden en inspiratiebronnen.

meer weten? maak een afspraak!

je energie opladen met zon, maan, wolken en vogels

Deze 4 tips helpen je om je energie in balans te brengen en te houden:

 1. Ken jij jouw energievreters en energiegevers? Welke activiteiten, mensen, klussen en werk geven jou energie? Besteed vooral aandacht aan deze energiegevers, dat is effectiever gebleken dan het reduceren van energievreters.
 2. Om duurzaam prestaties te kunnen leveren is het echt belangrijk om tijd te nemen voor rust, ontspanning en herstel. Dat doen topsporters ook. Zorg voor afwisseling in presteren en ontspanning, door de dag heen. Dit kan bijvoorbeeld met de Pomodoro (hier link naar Wikipedia of andere informatiebron) techniek: na iedere 25 minuten werken neem je 5 minuten pauze om te ontspannen, even iets heel anders doen.
 3. Een positieve mindset draagt bij aan een goede werk privé balans. Je staat immers luchtiger en vrolijker in het leven. Zit niet bij de pakken neer als tegenslagen, strubbelingen, problemen, obstakels et cetera je pad kruisen. Je pakt het aan en lost het op. Dat zorgt ervoor dat je meer ontspannen leeft, meer balans ervaart en geen onnodige energie verspilt omdat je tegen dingen opziet.
 4. Ruil time-management in voor ‘energie-management’. Weet wanneer je energiek bent op welk deel van de dag en welke activiteiten je veel of weinig energie kosten. Houd hier rekening mee in je planning.

Zorg goed voor jezelf, dat is waar het om draait.

Dat vereist persoonlijk leiderschap: je kent jezelf en weet hoe je invloed kunt uitoefenen op jezelf en je omgeving. Zodat je steeds opnieuw je energie in balans kunt brengen.

Wil je support om je goede gevoel lang(er) vast te houden? Om jouw energie effectief te kunnen managen en duurzaam “met zin!” je werk te doen?

Dan heb ik verschillende mogelijkheden die jou daarbij kunnen helpen:

 • Kort en intensief, zodat je net even dat duwtje krijgt om weer goed vooruit te kunnen
 • Echt even stil staan bij jezelf, je balans opmaken en een nieuwe, meer bij jou passende koers bepalen (met unieke ZKM coaching)
 • Een wandeling waarin de natuur en je coach je helpt om jouw keuzes en kansen te identificeren en met energie verder te gaan

Ik wens je veel energie en zin in je werk toe!

Afspraak maken? Klik hier en vul je naam in. Ik neem contact met je op

 

 

Moeten uit zijn woordenboek

Zes jaar geleden kwam hij voor het eerst, schuchter.

Hij doorliep toen het programma Op zoek naar je eigen rode draad, met aanvullend het programma Verankeren.

Het is tijd om even bij te praten. Hij vertelt stralend over zijn persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen. Hij is tevreden met zichzelf en met wat hij doet. Ooit was hij gedreven en dacht steeds verder te moeten. Zichzelf te moeten ontwikkelen, carrière te moeten maken, projecten te moeten oppakken.

Moeten is nu uit zijn woordenboek verdwenen.

Hij ontwikkelt zich nu omdat het hem plezier geeft. Hij doet nu dingen omdat hij er zin in heeft. Hij wil en kan anderen en de organisatie waar hij werkt verder helpen. Daar beleeft hij oprecht genoegen aan. Hij is zeer tevreden met zijn bestaan.

Hij las opnieuw de map met verslagen en aantekeningen van onze gesprekken. Veel inzichten en het bijbehorende gedrag ziet hij zichzelf nog vrijwel dagelijks toepassen.

Zo plukt hij plukt nog steeds de vruchten van zijn coachingstraject van jaren geleden.

We praten over hoe het werkt. het is als een toneelstuk: je bent zowel de regisseur, de toneelspeler als de schrijver van het stuk.

Je weet wat je drijfveren zijn en je kent de rode draad in je levensverhaal. Je weet wat je te doen staat. En je handelt zo dat je recht doet aan jezelf en aan je omgeving.

Wil je ook meer zin en plezier in je werk? Stuur mij een bericht en we plannen een kennismakingsgesprek.

ja, ik wil een afspraak

Tevredenheid gemeten

Het hart van het programma Op zoek naar je eigen rode draad is ZKM, de Zelfkonfrontatiemethode. Een wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek. Dat helpt om terugkerende patronen in je eigen levensverhaal op te sporen en te veranderen.

Conclusie: Algehele tevredenheid van de ZKM cliënten over het ZKM traject is een 8,7.

Enkele andere opmerkelijke conclusies:

 • Evenals in andere onderzoeken is ook hier een sterk verband gevonden tussen de relatie met de coach, Persoonlijke ontwikkeling en het Ervaren effect. Cliënten geven daarmee aan dat de sterke kant van de ZKM methode uitgedrukt is in de gedragingen van de ZKM coach. Het betreft vooral gedrag als: uitnodigend, volgend, goed luisterend en in contact.
 •  Het gevonden resultaat dat de variabele Ervaren Effect de grootste bijdrage levert aan de tevredenheid en niet de relatie met de coach, is een opmerkelijk resultaat dat afwijkt van resultaten die Prof de Haan (zie o.a. Relationele Coaching – Erik de Haan) rapporteert.
 • Cliënten die werken in een ZKM proces worden in gesprek gebracht met zichzelf.  Zij bouwen een langdurende relatie op met zichzelf.
 • Ook de vinding  dat de vraag “Ik heb door het ZKM traject ontdekt wat ik zelf kan doen om iets te veranderen” het meeste bijdraagt aan het Effect, wijst op het hart van de ZKM methode.
 • Men zou kunnen zeggen dat  in het ZKM proces een werkzame element is voor de persoonlijke ontwikkeling, dat de cliënt een relatie opbouwt met zichzelf, meer dan met de ZKM begeleider.

Kijk, daarom werk ik nou zo graag met het ZKM Zelfonderzoek. Zodat jij verder kunt met jezelf, na afloop van het programma Op zoek naar je eigen rode draad.

Ik ben geregistreerd ZKM consultant en lid van de beroepsvereniging voor ZKM. Bovenstaande conclusies komen uit het onderzoek dat de  ZKM vereniging in 2013 – 2104  heeft gedaan onder 106 cliënten die toen een ZKM traject doorliepen.  Er werden vooraf en na afloop van het ZKM Zelfonderzoek vragenlijsten over Levenstevredenheid en Zelfbeeld ingevuld door de cliënten.

Neem contact met mij op als je meer wilt weten over dit onderzoek. Ja, ik wil meer weten!