werkgeluk

Blog: Inzoomen

[maxbutton id="5"]

Ken je de cirkel van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey?

Een cirkel, met een binnen- en een buitenrand.

De buitenste rand geeft de mate van betrokkenheid aan.

Je kunt betrokken zijn bij het gedrag van anderen, je zorgen maken over je situatie, je werk, de toekomst. Ook gebeurtenissen uit je verleden kunnen een appel op je betrokkenheid doen, zoals je opvoeding, goede en slecht ervaringen met bepaalde mensen, etc. Je hebt meestal weinig invloed op deze situaties terwijl ze vaak wel emoties bij je oproepen.

De cirkel van invloed is de binnenste ring en gaat over de mogelijkheid die je hebt om invloed uit te oefenen op jezelf, je gedachten, je keuzes en je gedrag. Door te ontdekken wie je bent, wat je wilt, keuzes te maken, te staan voor wat jij belangrijk vindt. Je gaat proactief handelen, dus voordat iets gebeurt of je overkomt en je vergroot je invloed.

Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je ermee om?

Kern is dat je grip hebt op de binnenste cirkel, je mogelijkheid om invloed te hebben. Focus vooral op die zaken waar je direct invloed op hebt en richt je energie niet op zaken die volledig buiten je invloedssfeer liggen. Je kunt je, vanuit je betrokkenheid, druk maken over gedrag van een ander, omdat deze bijvoorbeeld in jouw ogen niet betrouwbaar is. De vraag is hoe je op dat gedrag invloed op kunt uitoefenen. Niet door je er over op te winden, je boos te maken, de schuld bij de ander neer te leggen en af te wachten tot de ander iets doet en verandert.

Wel door je eigen gedachten, keuzes en gedrag onder de loep te nemen.

Wil je een situatie veranderen dan dien je bij jezelf te beginnen. Omdat je wel invloed hebt op je eigen gedrag en niet op het gedrag van een ander.

Ga eens na welke van de volgende aspecten jij kunt versterken en onderzoek jezelf met behulp van deze vragen:

  • Grenzen: respecteer ik mijn eigen grenzen, heb ik ze aangegeven aan anderen, ben ik daar duidelijk in geweest wat voor mij oké is en wat niet? Was ik bereid om nee te zeggen?
  • Betrouwbaarheid: heb ik gedaan wat ik zei, ben ik betrouwbaar geweest? Heb ik niet teveel beloofd, zeg ik wat ik doe, doe ik wat ik zeg?
  • Verantwoordelijkheid: heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen? Zie ik mijn fouten onder ogen en bied ik excuses aan, maak ik het weer goed?
  • Integriteit: heb ik integer gehandeld? Kies ik voor moed, kies ik voor wat juist is? Breng ik mijn waarden in praktijk?
  • Niet oordelen: heb ik gevraagd wat ik nodig had, ben ik niet-oordelend geweest over het feit dat ik hulp nodig had? Kan ik zonder oordeel praten over wat ik nodig heb en wat ik voel?
  • Ruimhartigheid: ben ik ruimhartig geweest tegenover mijzelf? Ben ik ruimhartig in de interpretatie van bedoelingen, woorden en daden van anderen?

Door je bewust te worden van de cirkel van invloed en betrokkenheid én door proactief te handelen wordt jouw cirkel van invloed steeds groter. En die lastige cirkel van betrokkenheid steeds kleiner. Dat geeft kracht, rust en energie!

Wil je meer weten, kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Neem contact op met mij, zie voor meer informatie https://www.vaartinjeleven.nl/meer-geluk-in-werk-en-leven/contactformulier/